FANDOM


AVSC01 Amuro VS Char
(UR)阿寶VS馬沙 アムロVSシャア
COST 9 顏色 藍/紅(CCA) 技能 宿命のライバル (駕駛專機時+125%全能力)
基本數值 2200 2200 2200 滿等數值 4000 4000 4000
專機
Steel701 Steel 7
(UR)鋼鐵之7人 鋼鉄の7人
COST 9 顏色 紅(鋼7) 技能 「作戦名は"鋼鉄の7人"だ」(依自軍鋼鉄の7人機數+2700全能力)
基本數值 1650 1650 1650 滿等數值 3000 3000 3000
專機

EMA-0602 XM-X1C5102 XM-X1C5202 XM-X1R 02 Xm-x102 XM-X3R 02 XM-X302 XM-X1C402 XM-X3SR 02

XM-X2R 02 XM-X2R 202 XM-X202 XM-X2SR 02 XM-X1SH02 XM-X1SR02 XM-X2SR02 XM-X3MB02 XM-X1&XM-X202

BanagherUR01 Banagher Links
(UR)巴納吉 林克斯 バナージ・リンクス
COST 9 顏色 藍(UC) 技能 虹の彼方に (駕駛專機時+125%全能力)
基本數值 2200 2200 2200 滿等數值 4000 4000 4000
專機

RX-0A2 RX-0R 202 Rx-0sr03 Rx-0sr022 Ur0202 RX-0SR 02 RX-0BMR 02 RX-0R02 MSN-001A1(R)02

RX-0A(R)02 RX-0R(R)02 RX-0R 2(R)02 RX-0RB(R)02 RX-0SR(R)02 MSN-001A102 RX-0(BM)02 RX-0LR02 RX-0UR02

CharSR901 Char Aznable
(SR)馬沙.阿茲納布 シャア.アズナブル
COST 8 顏色 紅(CCA) 技能 シャアの叛乱 (自軍全機時+120%全能力)
基本數值 1650 1650 1650 滿等數值 3000 3000 3000
專機

MS-06S02 MSN-00102 MSN-001WR02 MSN-0010002 MSN-00100SR 02 RX-178(T)01R 02 AMS-120X02 MSN-0402 RMS-116H02 MSN-04UR02 MSN-00100SR02 RX-178SR02 RX-17802 AMX-002S02 MSN-00100R 02 MSN-001(R)02

MSN-001WR(R)02 MS-14S02 MS-06SSR02 MSM-07S02 MSN-00100(M)02 AMS-120X(R)02 MSN-04(DMPC)02 MSN-04(R)02 MSN-02LR02 MS-14S&YMS-1502 MSN-0202 MS-14S(A)02 MS-09RS02 MSK-100S02 MSR-00100S02 MSA-099-202

排名獎勵Star01 基本數值 1750 1750 1750 滿等數值 3100 3100 3100
排名獎勵Star01Star01 基本數值 1900 1900 1900 滿等數值 3250 3250 3250
排名獎勵Star01Star01Star01 基本數值 2150 2150 2150 滿等數值 3500 3500 3500
JudauSR201 Judau Ashta
(SR)捷度・艾斯圖 ジュドー・アーシタ
COST 8 顏色 藍(ZZ) 技能 「子供はみんなニュータイプ!」(駕駛サイコミュ機時+70%全能力)
基本數值 1400 1800 1650 滿等數值 2500 3250 3000
專機

MSZ-01002 Sr 502 MSΖ-00602 MSZ-006R 202 MSZ-006R 02 MSZ-006SR 02 MSZ-006WR02 MSN-0010002 MSN-00100SR 02 MSN-00100SR02 MSZ-006C7SR 02 MSN-00100R 02 MSZ-006SR02

MSZ-010UR02 MSN-00100(M)02 Gump02 MSK-100S02 MSR-00100S02 CORE-BASE02 CORE-TOP02 FXA-07GB02 MSZ-010(E)02 MSZ-010(G)02 FA-010S02 MSZ-00802 MSZ-006-302

排名獎勵Star01 基本數值 1500 1900 1750 滿等數值 2600 3250 3100
排名獎勵Star01Star01 基本數值 1650 2050 1900 滿等數值 2750 3500 3250
排名獎勵Star01Star01Star01 基本數值 1900 2300 2150 滿等數值 3000 3750 3500
TobiaC801 Tobia Arronax
(SR)托比亞.亞諾拿斯 トビア・アロナクス
COST 8 顏色 紅(鋼7) 技能 「ビームはきかないっ!!」(駕駛骨十字系列機時150%防)
基本數值 1650 1400 1800 滿等數值 3000 2500 3250
專機

XM-X1C5102 XM-X1C5202 XM-X1R 02 Xm-x102 XM-X3R 02 XM-X302 XM-X1C402 XM-X3SR 02 XM-X2R 02

XM-X2R 202 XM-X202 XM-X2SR 02 EMS-06CV02 XM-X1SH02 XM-X1SR02 XM-X2SR02 XM-X3MB02 XM-X1&XM-X202

排名獎勵Star01 基本數值 1750 1500 1900 滿等數值 3100 2600 3350
排名獎勵Star01Star01 基本數值 1900 1650 2050 滿等數值 3250 2750 3500
排名獎勵Star01Star01Star01 基本數值 2150 1900 2300 滿等數值 3500 3000 3750
Callisto's Light01 Callisto's Light
(SR)光之卡利斯托 "光"のカリスト
COST 8 顏色 黑(鋼7) 技能 「貴様が先だああっ」(敵軍有駕駛時+90%全能力)
基本數值 1800 1400 1650 滿等數值 3250 2500 3000
專機
排名獎勵Star01 基本數值 1900 1500 1750 滿等數值 3350 2600 3100
排名獎勵Star01Star01 基本數值 2050 1650 1900 滿等數值 3500 2750 3250
排名獎勵Star01Star01Star01 基本數值 2300 1900 2150 滿等數值 3750 3000 3500
RiddheSR201 Riddhe Marcenas
(SR)利迪·馬瑟那斯 リディ・マーセナス
COST 8 顏色 藍(UC) 技能 絕望 (駕駛サイコミュ機時+70%全能力)
基本數值 1400 1650 1800 滿等數值 2500 3000 3250
專機

MSN-00102 MSN-001WR02 MSN-001A1R 02 MSN-001A102 RX-0R 02 RX-0-2S2 RX-0-2SR202 UR0402

RX-0-2SR 02 RX-0-2R 202 MSN-001(R)02 MSN-001A1(R)02 MSN-001A1R (R)02 MSN-001WR(R)02 RX-0-2SR(R)02 MSN-100X02

排名獎勵Star01 基本數值 1500 1750 1900 滿等數值 2600 3100 3350
排名獎勵Star01Star01 基本數值 1650 1900 2050 滿等數值 2750 3250 3500
排名獎勵Star01Star01Star01 基本數值 1900 2150 2300 滿等數值 3000 3500 3750
UsoSR01 Üso Ewins
(SR)胡索·艾賓 ウッソ・エヴィン
COST 8 顏色 藍(V) 技能 「ガンダムよ!天に昇れーっ!!」(自軍有GUNDAM時+70%全能力)
基本數值 1650 1650 1650 滿等數值 3000 3000 3000
專機

LM314V202 LM312V04 SD-VB03A02 LM312V04BS02 LM312V04USO02 LM314V21R02 ZMT-S12GUSO02 ZM-S08G02

LM312V04(Marvet)02 LM314V21CF02 LM314V21202 LM314V2302 LM314V2402 LM314V232402 LM314V2324SR 02

排名獎勵Star01 基本數值 1750 1750 1750 滿等數值 3100 3100 3100
排名獎勵Star01Star01 基本數值 1900 1900 1900 滿等數值 3250 3250 3250
排名獎勵Star01Star01Star01 基本數值 2150 2150 2150 滿等數值 3500 3500 3500
SciroccoSR01 Paptimus Scirocco
(SR)巴布迪斯·斯洛哥 パプテマス・シロッコ
COST 8 顏色 黑(Z) 技能 「勝てると思うな、小僧ーっ!」(駕駛機時+70%全能力)
基本數值 1650 1650 1650 滿等數值 3000 3000 3000
專機

PMX-00002 PMX-003R 02 PMX-00302 PMX-000R02 PMX-003SR 02 PMX-003(M)02 PMX-00402 PMX-003LR02

排名獎勵Star01 基本數值 1750 1750 1750 滿等數值 3100 3100 3100
排名獎勵Star01Star01 基本數值 1900 1900 1900 滿等數值 3250 3250 3250
排名獎勵Star01Star01Star01 基本數值 2150 2150 2150 滿等數值 3500 3500 3500
KamilleSR201 Kamille Bidan
(SR)嘉美尤·維達 カミーユ・ビダン
COST 8 顏色 藍(Z) 技能 「オレの身体を皆に貸すぞ!!」(駕駛專機時,依回合倍數+1200全能力)
基本數值 1650 1650 1650 滿等數值 3000 3000 3000
專機

MSΖ-00602 MSZ-006R 202 MSZ-006R 02 RX-17802 RX-178(T)01R 02 MSZ-006SR 02 MSZ-006WR02

RX-178SR02 MSZ-006C7SR 02 MSZ-006SR02 MSZ-00802 MSZ-006-302 RMS-09902 MSZ-00602

排名獎勵Star01 基本數值 1750 1750 1750 滿等數值 3100 3100 3100
排名獎勵Star01Star01 基本數值 1900 1900 1900 滿等數值 3250 3250 3250
排名獎勵Star01Star01Star01 基本數值 2150 2150 2150 滿等數值 3500 3500 3500

AmuroSR 01 Amuro Ray
(SR+)阿寶‧尼爾 アムロ·レイ
COST 7 顏色 藍(CCA) 技能 「エゴだよそれは!亅(敵軍有駕駛時+90%全能力)
基本數值 1650 1650 1650 滿等數值 3000 3000 3000
專機

RX-9402 RGZ-9102 RGZ-91SR02 RX-77-202 RX-78NT-102 RX-78NT-1(FA)02 RGZ-91SR(R)02 RX-94(R)02

RGZ-91(R)02 RX-7502 MSA-099-202 MSZ-006-302 Rx7821

Amruos Rx93

Callisto's Shadow01 Callisto's Shadow
(SR)影之卡利斯托 "影"のカリスト
COST 7 顏色 黑(鋼7) 技能 「貴様らに判決を伝える!」(敵軍有駕駛時+70%射防)
基本數值 0 1850 1850 滿等數值 0 3350 3350
專機
CharSR701 Char Aznable
(SR)馬沙.阿茲納布 シャア.アズナブル
COST 7 顏色 紅(CCA) 技能 「それでこそ私のライバルだ!」(敵軍有駕駛時+70%射防)
基本數值 1100 1800 1650 滿等數值 2000 3250 3000
專機

MS-06S02 MSN-00102 MSN-001WR02 MSN-0010002 MSN-00100SR 02 RX-178(T)01R 02 AMS-120X02 MSN-0402 RMS-116H02 MSN-04UR02 MSN-00100SR02 RX-178SR02 RX-17802 AMX-002S02 MSN-00100R 02 MSN-001(R)02

MSN-001WR(R)02 MS-14S02 MS-06SSR02 MSM-07S02 MSN-00100(M)02 AMS-120X(R)02 MSN-04(DMPC)02 MSN-04(R)02 MSN-02LR02 MS-14S&YMS-1502 MSN-0202 MS-14S(A)02 MS-09RS02 MSK-100S02 MSR-00100S02 MSA-099-202

TobiaSR201 Tobia Arronax
(SR)托比亞.亞諾拿斯 トビア・アロナクス
COST 7 顏色 紅(鋼7) > 技能 鋼の心 (駕駛專機時,該機+20%全能力)
基本數值 1400 1800 1500 滿等數值 2500 3250 2750
專機

XM-X1C5102 XM-X1C5202 XM-X1R 02 Xm-x102 XM-X3R 02 XM-X302 XM-X1C402 XM-X3SR 02 XM-X2R 02

XM-X2R 202 XM-X202 XM-X2SR 02 EMS-06CV02 XM-X1SH02 XM-X1SR02 XM-X2SR02 XM-X3MB02 XM-X1&XM-X202

Casval01 Casval Rem Deikun
(SR+)卡斯巴爾·雷姆·戴昆 キャスバル·レム·ダイクン
COST 7 顏色 紅(基連野望) 技能 ジオンのの系譜 (駕駛專機時,依自軍新人類數+45%全能力)
基本數值 1650 1650 1650 滿等數值 3000 3000 3000
專機

MS-06S02 MSN-00102 MSN-001WR02 MSN-0010002 MSN-00100SR 02 RX-178(T)01R 02 AMS-120X02 MSN-0402 RMS-116H02 MSN-04UR02 MSN-00100SR02 RX-178SR02 RX-17802 AMX-002S02 MSN-00100R 02 MSN-001(R)02

MSN-001WR(R)02 MS-14S02 MS-06SSR02 MSM-07S02 MSN-00100(M)02 AMS-120X(R)02 MSN-04(DMPC)02 MSN-04(R)02 MSN-02LR02 MS-14S&YMS-1502 MSN-0202 MS-14S(A)02 MS-09RS02 MSK-100S02 MSR-00100S02 MSA-099-202

AmuroSR801 Amuro Ray
(SR)阿寶‧尼爾 アムロ·レイ
COST 7 顏色 藍(0079) 技能 連邦軍の伝説的エース (上回合勝利+100%全能力)
基本數值 0 1850 1850 滿等數值 0 3350 3350
專機

RX-9402 RGZ-9102 RGZ-91SR02 RX-77-202 RX-78NT-102 RX-78NT-1(FA)02 RGZ-91SR(R)02 RX-94(R)02

RGZ-91(R)02 RX-7502 MSA-099-202 MSZ-006-302 Rx7821

Amruos Rx93

AmuroSR701 Amuro Ray
(SR)阿寶‧尼爾 アムロ·レイ
COST 7 顏色 藍(Z) 技能 アムロ再び (駕駛專機時,該機+30%格-30%防)
基本數值 1650 1400 1650 滿等數值 3000 2500 3000
專機

RX-9402 RGZ-9102 RGZ-91SR02 RX-77-202 RX-78NT-102 RX-78NT-1(FA)02 RGZ-91SR(R)02 RX-94(R)02

RGZ-91(R)02 RX-7502 MSA-099-202 MSZ-006-302 Rx7821

Amruos Rx93

Puru2&Glemy01 Puru Two&Glemy
(SR+)普露二世&古利明 プルツー&グレミー
COST 7 顏色 紅(ZZ) 技能 戦いの強要 (駕駛サイコミュ機時+100%格射-200%防)
基本數值 1800 1800 950 滿等數值 3300 3300 1750
專機

AMX-004-302 AMX-004G02 MRX-010SR02 NZ-00002 AMX-107(G)02 NZ-000LR02 MRX-01002 AMX-004(P&P2)02

Puru&Puru201 Puru&Puru Two
(SR+)普露&普露二世 プル&プルツー
COST 7 顏色 紅(ZZ) 技能 夢の共演 (駕駛專機時+60%全能力)
基本數值 1650 1650 1650 滿等數值 3000 3000 3000
專機

AMX-004MK202 AMX-004MK2SR 02 MSZ-01002 Sr 502 MSZ-010UR02 RX-17802 AMX-004-202 CORE-BASE02 CORE-TOP02 FXA-07GB02

MSZ-010(E)02 MSZ-010(G)02 AMX-004-302 AMX-004G02 MRX-010SR02 NZ-00002 MRX-01002 NZ-000LR02 AMX-004(P&P2)02

HamanSR 01 Haman Karn
(SR+)哈曼·嘉 ハマーン・カーン
COST 7 顏色 紅(ZZ) 技能 孤高のニュータイプ (駕駛專機時,該機+20%全能力)
基本數值 1400 1850 1500 滿等數值 2500 3350 2750
專機

AMX-00302 AMX-004 102 AMX-00402 AMX-004SR 02 AMX-004202 AMX-004SR 202

AMX-004C702 AMX-004(M)02 AMX-004UR02 MSM-04SR 02 AMX-003R02

Tiffa01 Tiffa & Garrod
(SR+)迪花&卡羅多 ティファ&ガロード
COST 7 顏色 茶(X) 技能 「月はいつもそこにある」(駕駛X系列機體時+60%全能力)
基本數值 1650 1650 1650 滿等數值 3000 3000 3000
專機

GX-9900(N)02 GX-9901-DX02 NRX-001502 RMSN-00802 GX-990002 GX-9900(FS)02

RMSN-008UR02 GX-9900 GS-990002 GX-9900LR02 GX-9901-DX GS-990002 GX-9901-DXSR 02 Liberate02

AmuroSR401 Amuro Ray
(SR)阿寶‧尼爾 アムロ·レイ
COST 7 顏色 藍(CCA) 技能 人の心の光 (駕駛V高達時+60%全能力)
基本數值 1500 1650 1500 滿等數值 2750 3000 2750
專機

RX-9402 RGZ-9102 RGZ-91SR02 RX-77-202 RX-78NT-102 RX-78NT-1(FA)02 RGZ-91SR(R)02 RX-94(R)02

RGZ-91(R)02 RX-7502 MSA-099-202 MSZ-006-302 Rx7821

Amruos Rx93

CharSR601 Char Aznable
(SR)馬沙.阿茲納布 シャア.アズナブル
COST 7 顏色 綠(0079) 技能 「見えるぞ、私にも敵が見える」(駕駛SR+或以上機體時+60%全能力)
基本數值 1250 1750 1500 滿等數值 2250 3250 2750
專機

MS-06S02 MSN-00102 MSN-001WR02 MSN-0010002 MSN-00100SR 02 RX-178(T)01R 02 AMS-120X02 MSN-0402 RMS-116H02 MSN-04UR02 MSN-00100SR02 RX-178SR02 RX-17802 AMX-002S02 MSN-00100R 02 MSN-001(R)02

MSN-001WR(R)02 MS-14S02 MS-06SSR02 MSM-07S02 MSN-00100(M)02 AMS-120X(R)02 MSN-04(DMPC)02 MSN-04(R)02 MSN-02LR02 MS-14S&YMS-1502 MSN-0202 MS-14S(A)02 MS-09RS02 MSK-100S02 MSR-00100S02 MSA-099-202

CharSR501 Char Aznable
(SR)馬沙.阿茲納布 シャア.アズナブル
COST 7 顏色 紅(CCA) 技能 地球への贖罪 (駕駛沙薩比時+60%全能力)
基本數值 1250 1650 1650 滿等數值 2250 3000 3000
專機

MS-06S02 MSN-00102 MSN-001WR02 MSN-0010002 MSN-00100SR 02 RX-178(T)01R 02 AMS-120X02 MSN-0402 RMS-116H02 MSN-04UR02 MSN-00100SR02 RX-178SR02 RX-17802 AMX-002S02 MSN-00100R 02 MSN-001(R)02

MSN-001WR(R)02 MS-14S02 MS-06SSR02 MSM-07S02 MSN-00100(M)02 AMS-120X(R)02 MSN-04(DMPC)02 MSN-04(R)02 MSN-02LR02 MS-14S&YMS-1502 MSN-0202 MS-14S(A)02 MS-09RS02 MSK-100S02 MSR-00100S02 MSA-099-202

GarrodUR01 Garrod Ran
(UR)卡羅多·羅恩 ガロード・ラン
COST 6 顏色 茶(X) 技能 炎のMS乗り[EX} (駕駛機時+100%全能力)
基本數值 1800 1800 1800 滿等數值 3250 3250 3250
專機

GX-9900(N)02 GX-9900-DV02 GX-9901-DX02 GX-990002 GX-9900(FS)02

GX-9900 GS-990002 GX-9900LR02 GX-9901-DX GS-990002 GX-9901-DXSR 02 Liberate02

CharUR01 Char Aznable
(UR)馬沙·阿茲納布 シャア・アズナブル
COST 6 顏色 綠(0079) 技能 赤い彗星[EX] (駕駛機+100%全能力)
基本數值 1800 1800 1800 滿等數值 3250 3250 3250
專機

MS-06S02 MSN-00102 MSN-001WR02 MSN-0010002 MSN-00100SR 02 RX-178(T)01R 02 AMS-120X02 MSN-0402 RMS-116H02 MSN-04UR02 MSN-00100SR02 RX-178SR02 RX-17802 AMX-002S02 MSN-00100R 02 MSN-001(R)02

MSN-001WR(R)02 MS-14S02 MS-06SSR02 MSM-07S02 MSN-00100(M)02 AMS-120X(R)02 MSN-04(DMPC)02 MSN-04(R)02 MSN-02LR02 MS-14S&YMS-1502 MSN-0202 MS-14S(A)02 MS-09RS02 MSK-100S02 MSR-00100S02 MSA-099-202

HamanSR301 Haman Karn
(SR)哈曼·嘉 ハマーン・カーン
COST 6 顏色 紅(Z) 技能 アクシズの使者 (敵軍有駕駛時+70%格射)
基本數值 1650 1650 800 滿等數值 3000 3000 1500
專機

AMX-00302 AMX-004 102 AMX-00402 AMX-004SR 02 AMX-004202 AMX-004SR 202

AMX-004C702 AMX-004(M)02 AMX-004UR02 MSM-04SR 02 AMX-003R02

QuessSR301 Quess Paraya
(SR)姬絲.巴拉也 クェス.パラヤ
COST 6 顏色 紅(CCA) 技能 「大佐を守ってあげるわ!亅(駕駛紅色駕駛時+60%射)
基本數值 0 2000 1500 滿等數值 0 3500 2750
專機

MSN-0402 RMS-116H02 RGM-89R02 MSN-04UR02 MSN-03(Quess)02 AMS-120X02 NZ-33302

AMS-120X(R)02 MSN-04(DMPC)02 MSN-04(R)02 MSN-03(Quess)(R)02 MSN-03(G&Q)02 NZ-333(R)02 MSN-03(Q)02

PuruSR 01 Elpe Puru
(SR+)艾露比·普露 エルピー・プル
COST 6 顏色 紅(ZZ) 技能 楽園の人 (駕駛機時+60%射防)
基本數值 0 1850 1850 滿等數值 0 3350 3350
專機

AMX-004MK202 AMX-004MK2SR 02 MSZ-01002 Sr 502 MSZ-010UR02 RX-17802 AMX-004-202 AMX-004G02 MRX-010SR02

NZ-00002 MRX-01002 NZ-000LR02 CORE-BASE02 CORE-TOP02 FXA-07GB02 MSZ-010(E)02 MSZ-010(G)02 AMX-004(P&P2)02

GiriSR01 Giri Gadeucca Aspis
(SR)吉理·加度嘉·亞史皮斯 ギリ・ガデューカ・アスピス
COST 6 顏色 紅(鋼7) 技能 「ほえ面をかかせてやるぜ!」(敵軍有駕駛時+70格射)
基本數值 1650 1650 800 滿等數值 3000 3000 1500
專機

EMS-VSX102 EMS-VSX1MA02

Uso5C01 Üso Ewins
(R+)胡索·艾賓 ウッソ・エヴィン
COST 6 顏色 藍(V) 技能 ウッソの戦い (駕駛專機時+1300全能力)
基本數值 1250 1250 1250 滿等數值 2250 2250 2250
專機

LM314V202 LM312V04 SD-VB03A02 LM312V04BS02 LM312V04USO02 LM314V21R02 ZMT-S12GUSO02 ZM-S08G02

LM312V04(Marvet)02 LM314V21CF02 LM314V21202 LM314V2302 LM314V2402 LM314V232402 LM314V2324SR 02

SciroccoA01 Paptimus Scirocco
(R+)巴布迪斯·斯洛哥 パプテマス・シロッコ
COST 6 顏色 黑(Z) 技能 「落ちろ!カトンボ!」(第1,2回合時+75%射防)
基本數值 800 1400 1400 滿等數值 1500 2500 2500
專機

PMX-00002 PMX-003R 02 PMX-00302 PMX-000R02 PMX-003SR 02 PMX-003(M)02 PMX-00402 PMX-003LR02

KamilleA01 Kamille Bidan
(R+)嘉美尤·維達 カミーユ・ビダン
COST 6 顏色 藍(Z) 技能 「そんな大人,修正してやる!」(第3回合時+100%全能力)
基本數值 1400 1400 800 滿等數值 2500 2500 1500
專機

MSΖ-00602 MSZ-006R 202 MSZ-006R 02 RX-17802 RX-178(T)01R 02 MSZ-006SR 02 MSZ-006WR02

RX-178SR02 MSZ-006C7SR 02 MSZ-006SR02 MSZ-00802 MSZ-006-302 RMS-09902 MSZ-00602

EmmaSR01 Emma Sheen
(SR)愛瑪.辛 エマ・シーン
COST 6 顏色 藍(Z) 技能 「私の生命を吸って…」(自軍有サイコミュ機時,全軍+700全能力)
基本數值 0 1750 1750 滿等數值 0 3250 3250
專機

RX-178(T)01R 02 RX-17802 RX-178SR02 RX-178 FXA-05D02 RX-178 FXA-05DR 02 RX-178 FXA-05DSR 02 RMS-09902

Mafty(R)01 Mafty Navue Erin
(SR+)馬夫狄.拿比爾.艾連 マフティー・ナビーユ・エリン
COST 6 顏色 紅(閃光哈薩維) 技能 正当なる預言者の王 (配置卡時+2000格射)
基本數值 1800 1800 750 滿等數值 3250 3250 1250
專機

RGM-89R02 RX-10502 RX-105(R)02 RGM-89(H)02 RX-105UR02

BanagherSR01 Banagher Links
(SR)巴納吉 林克斯 バナージ・リンクス
COST 6 顏色 藍(UC) 技能 「あんただけは…墜とす!」(敵軍有駕駛時+70%射)
基本數值 0 1750 1750 滿等數值 0 3250 3250
專機

RX-0A2 RX-0R 202 Rx-0sr03 Rx-0sr022 Ur0202 RX-0SR 02 RX-0BMR 02 RX-0R02 MSN-001A1(R)02

RX-0A(R)02 RX-0R(R)02 RX-0R 2(R)02 RX-0RB(R)02 RX-0SR(R)02 MSN-001A102 RX-0(BM)02 RX-0LR02 RX-0UR02

RiddheSR01 Riddhe Marcenas
(SR)利迪·馬瑟那斯 リディ・マーセナス
COST 6 顏色 藍(UC) 技能 血の呪縛 (駕駛UC系列機時+70%防)
基本數值 0 1500 2000 滿等數值 0 2750 3500
專機

MSN-00102 MSN-001WR02 MSN-001A1R 02 MSN-001A102 RX-0R 02 RX-0-2S2 RX-0-2SR202 UR0402

RX-0-2SR 02 RX-0-2R 202 MSN-001(R)02 MSN-001A1(R)02 MSN-001A1R (R)02 MSN-001WR(R)02 RX-0-2SR(R)02 MSN-100X02

SeabookSR01 Seabook Ano
(SR)西布頓·阿諾 シーブック・アノー
COST 6 顏色 藍(F91) 技能 「なんとぉー!」(駕駛專機時,該機+20%全能力)
基本數值 1750 0 1750 滿等數值 3250 0 3250
專機

F9102 XM-X1C5102 XM-X1C5202 XM-X1R 02 Xm-x102 XM-X3R 02 XM-X302 F91C202 F91C402 XM-X1C402

F91SR 02 XM-X3SR 02 EMS-06CV02 XM-X1SR02 XM-X3MB02 XM-X1K02 XM-X1&XM-X202 XM-X1SH02 F91(FO)02

Elpe01 Elpe Puru
(SR)艾露比·普露 エルピー・プル
COST 6 顏色 紅(ZZ) 技能 「消えちゃえー!!」(敵軍有配置機師時+60%格射)
基本數值 1000 1650 1500 滿等數值 2250 3000 2750
專機

AMX-004MK202 AMX-004MK2SR 02 MSZ-01002 Sr 502 MSZ-010UR02 RX-17802 AMX-004-202 AMX-004G02 MRX-010SR02

NZ-00002 MRX-01002 NZ-000LR02 CORE-BASE02 CORE-TOP02 FXA-07GB02 MSZ-010(E)02 MSZ-010(G)02 AMX-004(P&P2)02

JudauSR01 Judau Ashta
(SR)捷度・艾斯圖 ジュドー・アーシタ
COST 6 顏色 藍(ZZ) 技能 バイタリティ (駕駛COST7或以上機體時+60%射防)
基本數值 0 2000 1500 滿等數值 0 3500 2750
專機

MSZ-01002 Sr 502 MSΖ-00602 MSZ-006R 202 MSZ-006R 02 MSZ-006SR 02 MSZ-006WR02 MSN-0010002 MSN-00100SR 02 MSN-00100SR02 MSZ-006C7SR 02 MSN-00100R 02 MSZ-006SR02

MSZ-010UR02 MSN-00100(M)02 Gump02 MSK-100S02 MSR-00100S02 CORE-BASE02 CORE-TOP02 FXA-07GB02 MSZ-010(E)02 MSZ-010(G)02 FA-010S02 MSZ-00802 MSZ-006-302

JUD01 Judau Ashta
(SR)捷度・艾斯圖 ジュドー・アーシタ
COST 6 顏色 藍(ZZ) 技能 ニュータイプ Lv2 (後排+1000射防)
基本數值 1500 1500 1250 滿等數值 2750 2750 2750
專機

MSZ-01002 Sr 502 MSΖ-00602 MSZ-006R 202 MSZ-006R 02 MSZ-006SR 02 MSZ-006WR02 MSN-0010002 MSN-00100SR 02 MSN-00100SR02 MSZ-006C7SR 02 MSN-00100R 02 MSZ-006SR02

MSZ-010UR02 MSN-00100(M)02 Gump02 MSK-100S02 MSR-00100S02 CORE-BASE02 CORE-TOP02 FXA-07GB02 MSZ-010(E)02 MSZ-010(G)02 FA-010S02 MSZ-00802 MSZ-006-302

KamilleSR01 Kamille Bidan
(SR)嘉美尤·維達 カミーユ・ビダン
COST 6 顏色 藍(Z) 技能 ニュータイプ Lv2 (後排+1000射防)
基本數值 1000 1500 1250 滿等數值 2250 3000 2500
專機

MSΖ-00602 MSZ-006R 202 MSZ-006R 02 RX-17802 RX-178(T)01R 02 MSZ-006SR 02 MSZ-006WR02

RX-178SR02 MSZ-006C7SR 02 MSZ-006SR02 MSZ-00802 MSZ-006-302 RMS-09902 MSZ-00602

AmuroSR01 Amuro Ray
(SR)阿寶‧尼爾 アムロ·レイ
COST 6 顏色 藍(CCA) 技能 歴戦のニュータイプ (駕駛サイコミュ機體時+60%射防)
基本數值 1500 1500 1500 滿等數值 2750 2750 2750
專機

RX-9402 RGZ-9102 RGZ-91SR02 RX-77-202 RX-78NT-102 RX-78NT-1(FA)02 RGZ-91SR(R)02 RX-94(R)02

RGZ-91(R)02 RX-7502 MSA-099-202 MSZ-006-302 Rx7821

Amruos Rx93

Judau201 Judau Ashta
(SR)捷度・艾斯圖 ジュドー・アーシタ
COST 6 顏色 藍(ZZ) 技能 シャングリラ魂 (駕駛サイコミュ機體時+50%全能力)
基本數值 1000 1650 1500 滿等數值 2250 3000 2750
專機

MSZ-01002 Sr 502 MSΖ-00602 MSZ-006R 202 MSZ-006R 02 MSZ-006SR 02 MSZ-006WR02 MSN-0010002 MSN-00100SR 02 MSN-00100SR02 MSZ-006C7SR 02 MSN-00100R 02 MSZ-006SR02

MSZ-010UR02 MSN-00100(M)02 Gump02 MSK-100S02 MSR-00100S02 CORE-BASE02 CORE-TOP02 FXA-07GB02 MSZ-010(E)02 MSZ-010(G)02 FA-010S02 MSZ-00802 MSZ-006-302

Uso6C01 Üso Ewins
(R+)胡索·艾賓 ウッソ・エヴィン
COST 6 顏色 藍(V) 技能 スペシャル (敵方有配置機師時,按此卡等級數*20+全能力)
基本數值 1250 1250 1250 滿等數值 2250 2250 2250
專機

LM314V202 LM312V04 SD-VB03A02 LM312V04BS02 LM312V04USO02 LM314V21R02 ZMT-S12GUSO02 ZM-S08G02

LM312V04(Marvet)02 LM314V21CF02 LM314V21202 LM314V2302 LM314V2402 LM314V232402 LM314V2324SR 02

Quattro(M)01 Quattro Vageena[Memorial]
(SR)古華多羅·巴茲納[紀念] クワトロ・バジーナ[Memorial]
COST 6 顏色 藍(Z) 技能 「君は﹑刻の涙を見る」(駕駛Z系列機時,該機+20%射防)
基本數值 1000 1650 1500 滿等數值 2250 3000 2750
專機

MS-06S02 MSN-00102 MSN-001WR02 MSN-0010002 MSN-00100SR 02 RX-178(T)01R 02 AMS-120X02 MSN-0402 RMS-116H02 MSN-04UR02 MSN-00100SR02 RX-178SR02 RX-17802 AMX-002S02 MSN-00100R 02 MSN-001(R)02

MSN-001WR(R)02 MS-14S02 MS-06SSR02 MSM-07S02 MSN-00100(M)02 AMS-120X(R)02 MSN-04(DMPC)02 MSN-04(R)02 MSN-02LR02 MS-14S&YMS-1502 MSN-0202 MS-14S(A)02 MS-09RS02 MSK-100S02 MSR-00100S02 MSA-099-202

排名獎勵Star01 基本數值 1100 1750 1600 滿等數值 2350 3100 2850
排名獎勵Star01Star01 基本數值 1250 1800 1750 滿等數值 2500 3250 3000
排名獎勵Star01Star01Star01 基本數值 1500 2150 2000 滿等數值 2750 3500 3250
AmuroSR501 Amuro Ray
(SR)阿寶‧尼爾 アムロ·レイ
COST 6 顏色 藍(0079) 技能 「見えるっ!」 (敵軍有駕駛時+100%射)
基本數值 1500 1500 1500 滿等數值 2750 2750 2750
專機

RX-9402 RGZ-9102 RGZ-91SR02 RX-77-202 RX-78NT-102 RX-78NT-1(FA)02 RGZ-91SR(R)02 RX-94(R)02

RGZ-91(R)02 RX-7502 MSA-099-202 MSZ-006-302 Rx7821

Amruos Rx93

AmuroSR601 Amuro Ray
(SR)阿寶‧尼爾 アムロ·レイ
COST 6 顏色 藍(Z) 技能 翼をもがれたニュータイプ (第2回合後+70%射防)
基本數值 0 1750 1750 滿等數值 0 3250 3250
專機

RX-9402 RGZ-9102 RGZ-91SR02 RX-77-202 RX-78NT-102 RX-78NT-1(FA)02 RGZ-91SR(R)02 RX-94(R)02

RGZ-91(R)02 RX-7502 MSA-099-202 MSZ-006-302 Rx7821

Amruos Rx93

CharSR201 Char Aznable
(SR)馬沙.阿茲納布 シャア.アズナブル
COST 6 顏色 綠(0083) 技能 ジオンの遺児 (己方全是卡時+2500射防)
基本數值 1500 1500 1500 滿等數值 2750 2750 2750
專機

MS-06S02 MSN-00102 MSN-001WR02 MSN-0010002 MSN-00100SR 02 RX-178(T)01R 02 AMS-120X02 MSN-0402 RMS-116H02 MSN-04UR02 MSN-00100SR02 RX-178SR02 RX-17802 AMX-002S02 MSN-00100R 02 MSN-001(R)02

MSN-001WR(R)02 MS-14S02 MS-06SSR02 MSM-07S02 MSN-00100(M)02 AMS-120X(R)02 MSN-04(DMPC)02 MSN-04(R)02 MSN-02LR02 MS-14S&YMS-1502 MSN-0202 MS-14S(A)02 MS-09RS02 MSK-100S02 MSR-00100S02 MSA-099-202

CharSR01 Char Aznable
(SR)馬沙.阿茲納布 シャア.アズナブル
COST 6 顏色 紅(CCA) 技能 人類の業 (駕駛サイコミュ機體時,本卡+60%格射)
基本數值 1500 1500 1500 滿等數值 2750 2750 2750
專機

MS-06S02 MSN-00102 MSN-001WR02 MSN-0010002 MSN-00100SR 02 RX-178(T)01R 02 AMS-120X02 MSN-0402 RMS-116H02 MSN-04UR02 MSN-00100SR02 RX-178SR02 RX-17802 AMX-002S02 MSN-00100R 02 MSN-001(R)02

MSN-001WR(R)02 MS-14S02 MS-06SSR02 MSM-07S02 MSN-00100(M)02 AMS-120X(R)02 MSN-04(DMPC)02 MSN-04(R)02 MSN-02LR02 MS-14S&YMS-1502 MSN-0202 MS-14S(A)02 MS-09RS02 MSK-100S02 MSR-00100S02 MSA-099-202

CharR 01 Char Aznable
(R+)馬沙.阿茲納布 シャア.アズナブル
COST 6 顏色 綠(0079) 技能 「見つけたぞ、ガンダム」(敵軍有GUNDAM時+1200全能力)
基本數值 1250 1250 1250 滿等數值 2250 2250 2250
專機